Exfoliering

pha syra

Vad är PHA syra?

PHA-syra är en förkortning för Poly Hydroxy Acid. PHA är den syran som har störst molekylstorlek vilket innebär att den arbetar långsammare …

Läs mer